(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Quyền Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh gửi thư chúc mừng kỷ niệm 54 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí

Thân gửi cán bộ, công nhân viên và người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam!

Nhân dịp kỷ niệm 54 năm Ngày Truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2015), thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên và người lao động đã và đang công tác trong Ngành Dầu khí tình cảm chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Qua hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, định hướng đúng đắn, động viên kịp thời của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm sâu sát và tạo điều kiện hỗ trợ tích cực từ phía các Bộ ngành, Trung ương và địa phương, sự tin tưởng cổ vũ của mọi tầng lớp nhân dân, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tổng hợp tiềm năng, nguồn lực, chung sức đồng lòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chúng ta đã xây dựng được ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam hiện đại, hoàn chỉnh và đồng bộ trong các lĩnh vực: tìm kiếm - thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. Cùng với sự phát triển bền vững, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lập nên những kỳ tích về kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an sinh xã hội, tham gia giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên biển, đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta tin tưởng rằng, những giá trị truyền thống quý báu của ngành Dầu khí sẽ được gìn giữ và tiếp tụcphát huy để ngọn lửa khát vọng và niềm tin mãi lan truyền đến mọi thế hệ người lao động Dầu khí, đồng tâm hiệp lực hướng đến những thành tích mới, trên tầm cao mới. Năm 2015 và những năm trước mắt được nhìn nhận là giai đoạn với rất nhiều khó khăn và thách thức đối với ngành công nghiệp dầu khí thế giới nói chung và với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động Dầu khí thống nhất một lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện tốt trọng trách tìm kiếm, quản lý, giữ gìn, khai thác, phát huy giá trị nguồn tài nguyên quý giá, theo tinh thần Nghị quyết số 41 - NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Trước mắt tập trung hoàn thành xuất sắc mục tiêu Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra: “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò trụ cột của nền kinh tế, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Xin chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động ngành Dầu khí qua các thời kỳ cùng gia đình dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc !

Chúc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục tiến lên phía trước, phát triển mạnh mẽ và bền vững!

Chào thân ái,

 

Nguyễn Quốc Khánh

Quyền Bí thư Đảng ủy

Quyền Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam