(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Đảng bộ DQS tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCHTƯ Đảng khoá XI

Thực hiện Kế hoạch số 2048-KH/ĐU ngày 16/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam; Kế hoạch số 103-KH/ĐU ngày 03/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Ngày 10 tháng 9 năm 2014, tại Hội trường Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (DQS), Đảng bộ DQS đã tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI).

Tham dự hội nghị gồm toàn thể đảng viên và cán bộ chủ chốt của Công ty. Hội nghị đã nghe Thạc sỹ Trần Công Lượng - Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng - Báo cáo viên Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước;  Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng: Quy chế bầu cử trong Đảng; Về tiếp tục thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm; về định hướng chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Với cách diễn đạt xúc tích, có dẫn chứng cụ thể của Báo cáo viên, cùng với sự nghiêm túc học tập, Hội nghị đã thành công tốt đẹp, cán bộ, đảng viên đã nắm bắt đầy đủ những nội dung cơ bản và tinh thần của nghị quyết.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Võ Tấn Thành – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Công ty mong muốn mỗi đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở đảng tiếp tục nghiên cứu và quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết TW 9 (Khoá XI) để tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân và vận dụng vào đời sống hàng ngày, vào những việc làm cụ thể tại nơi công tác góp phần vào việc Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo viên Thạc sỹ Trần Công Lượng - Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng - BCV Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Ngãi

Đồng chí Võ Tấn Thành, Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Công đoàn DQS phát biểu bế mạc Hội nghị

Quốc Thịnh