(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Video DQS

Dung Quất Shipyard

Dung Quất Shipyard

Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) được thành lập ngày 20/02/2006 là ...