(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Nhà xưởng

Tên nhà xưởng Thiết bị Số lượng
Nhà xưởng Cắt và Chế tạo chi tiết
Tổng diện tích: 40.000 m2
Cổng trục 10 tấn 1
Cổng trục 20 tấn 1
Bán cổng trục 30/5T 1
Giá cẩu từ của cầu trục 10T 1
Giá cẩu từ của cầu trục 20T 1
Giá cẩu từ của cầu trục 15T 1
Máy cắt CP90200-CNC 1
Máy cắt CP66120-CNC 1
Máy cắt MESSER 1
Máy cắt Plasma 1
Máy uốn ống Transfluid DB40168 3A 1
Máy lốc 6000 x 25 1
Máy lốc 13000 x 35 1
Máy uốn thép hình FB400 1
Máy ép 500T 1
Máy ép 1000T 1
Nhà xưởng Làm sạch và Sơn 
Tổng diện tích: 8.500 m2
Bán cổng trục 5T một dầm 1
Dây chuyền làm sạch sơn lót thép tấm, thép hình, phôi thép dài 18m 1
Dây chuyền Phun sơn tổng đoạn 2
Dây chuyền làm sạch sơn 2
Nhà xưởng Ống - Máy - Điện
Tổng diện tích: 10.000 m2
Bán cổng trục 30/5T 1
Cầu trục một dầm 3T 1
Cầu trục một dầm 5T 1
Cầu trục hai dầm 5T 1
Cầu trục quay treo tường 1T 1
Máy uốn ống Transfluid DB40168 3A 1
Máy uốn ống JXW27Y-42 x 4 1
Máy uốn ống JXW27Y-60 x 5 1
Máy uốn ống JXW27Y-89 x 6 1
Máy uốn ống JXW27Y-114 x 8 1
Máy uốn ống JXW27Y-219 x 18 1
Nhà xưởng Lắp ráp phân tổng đoạn
Tổng diện tích: 16.500 m2
Cổng trục 30 tấn 2
Cổng trục 50 tấn 2
Cổng trục 60 tấn 2
Cẩu chân đế 50/10T 1
Cầu trục hai dầm 20/5T 4
Cầu trục hai dầm 80/20T 4
Cầu trục hai dầm 50/10T 4
Nhà xưởng Cơ khí
Tổng diện tích: 4.000 m2
Máy cắt KANSAI ( 3000xd22) 1
Máy khoan cần OKUMA 1
Máy tiện 9m MEUSER 1
Máy khoan từ EQ50 4
Máy tiện 2
Máy đột dập 125T - SHINOHARA 1
Máy phay ngang TAKAOSAKEI 2
Máy bào ngang KASAHARA 2
Máy bào xọc TOKA - SEISAKUSHO 2