(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Ụ khô số 02

Tính năng Tình trạng Thông số Crane Service  
Ụ khô số 2 Đang xây dựng 510M x 110M x 14 M Cổng trục 700 tấn 1
Cầu chân đế 150 tấn 2
Cổng trục 350 tấn 1
Hệ thống cung cấp năng lượng 1