(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Ụ khô số 01

Tính năng Công suất Thông số Thiết bị Số lượng
Ụ khô số 1 400,000 DWT 380M x 85M x 14 M Cổng trục 350 tấn 1
Cẩu chân đế150 tấn 2
Cẩu chân đế 120 tấn 1
Hệ thống cung cấp năng lượng: gas, oxy, điện... 1