(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Hình thành và phát triển

Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) được thành lập ngày 20/02/2006 là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam. Thực hiện chiến lược tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam của Chính phủ, ngày 01/07/2010, DQS được chuyển giao về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quản lý, khai thác.

Ngay từ khi thành lập DQS đã chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, lao động có trình độ, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp cao, thông qua chương trình đào tạo và đặc biệt là chương trình tự đào tạo cho CBCNV. DQS luôn tự hào là đối tác tin cậy của nhiều chủ đầu tư và có nhiều dự án mang tầm quốc gia, đến nay DQS đã làm chủ công nghệ để đóng mới tàu đến 300.000 Dwt và sửa chữa thành công các phương tiện nổi như Giàn khoan, Kho nỗi chứa xuất dầu, Sà lan, Tàu lai dắt… Bên cạnh đó DQS không ngừng phấn đấu hoàn thiện hệ thống quản lý, nâng cao hiệu quản sản xuất kinh doanh, tăng cường hợp tác và mở rộng thị trường….

 

DQS tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo và quan tâm sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tập thể người lao động DQS không ngừng công hiến, vượt qua mọi thử thách khó khăn, xây dựng DQS trở thành Công ty đóng tàu hàng đầu khu vực Đông Nam Á.


Tên công ty tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY DUNG QUẤT

Tên công ty tiếng nước ngoài: DUNG QUAT SHIPBUILDING INDUSTRY COMPANY LTD

Tên công ty viết tắt: CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY DUNG QUẤT

Tên viết tắt tiếng Anh: DUNGQUAT SHIPYARD (DQS)

Địa chỉ trụ sở chính:  Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Điện thoại: (+84-255) 3620055 - Fax: (+84-255) 3611464

Email: dqs@dqsy. vn