(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

An toàn - Sức khỏe - Môi trường

DQS áp dụng mọi biện pháp thích hợp để loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro gây tác hại đối với sức khoẻ và tính mạng con người, gây thiệt hại tài sản hoặc môi trường trong hoạt động đóng mới và sửa chữa tàu, kết cấu thép và phương tiện nổi. Hướng tới thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng bằng sản phẩm có chất lượng, an toàn, thân thiện với môi trường, thời gian giao hàng và các dịch vụ tốt nhất, giá cả cạnh tranh.

1  

Coi Chất lượng – An toàn – Sức khỏe – Môi trường và sự hài lòng của khách hàng là yếu tố đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty

2  

Áp dụng có hiệu quả, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Chất lượng, An toàn Sức khỏe Môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, OHSAS 18001: 2007 & ISO 14001: 2004 trong lĩnh vực đóng mới, sửa chữa tàu, phương tiện nổi và kết cấu thép

3  

Đào tạo, phổ biến các kiến thức về Chất lượng, An toàn, Sức khỏe, Môi trường phù hợp đến cán bộ công nhân viên Công ty để mọi người thấu hiểu, thực hiện

4  

Cung cấp các nguồn lực, hệ thống, các quy trình cần thiết để thiết lập và duy trì mức rủi ro thấp nhất có thể về Chất lượng, An toàn Sức khỏe Môi trường

5  

Định kỳ xem xét, đánh giá công tác quản lý Chất lượng, An toàn Sức khỏe Môi trường và kết quả thực hiện để cải tiến liên tục