(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Đoàn thể - Xã hội

Đoàn thanh niên DQS tổ chức lễ ra quân đầu năm và phát động phong trào thi đua 40 ngày đêm cao điểm sửa chữa tàu cẩu Hoàng Sa

Đoàn thanh niên DQS tổ chức lễ ra quân đầu năm và phát động phong trào thi đua 40 ngày đêm cao điểm sửa chữa tàu cẩu Hoàng Sa

Sáng ngày 06/02/2014 (Mùng 6 Tết) tại Ụ khô số 1 Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS), Đoàn thanh niên DQS đã tổ chức Lễ ra quân đầu năm và phát động phong trào thi đua 40 ngày đêm cao điểm sửa chữa tàu cẩu Hoàng Sa.