(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Đảng bộ DQS sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ IV, 2020-2025

Ngày 06/7/2023, tại Trụ sở Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS), Ban Chấp hành Đảng bộ DQS đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ DQS lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam (PVN), đồng chí Phạm Quang Dũng, Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh PVN.

Chủ trì và điều hành Hội nghị có đồng chí Lương Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV DQS, đồng chí Nguyễn Anh Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV DQS, Tổng Giám đốc DQS. Tham gia Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên; Ban Tổng Giám đốc; Ban Kiểm soát; Kế toán trưởng; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cùng Trưởng các Phòng/Ban/Văn phòng công ty.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết

Đánh giá sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, Đảng bộ công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị, Công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cũng như việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, động viên các đoàn thể phát huy đầy đủ quyền làm chủ và tham gia quản lý doanh nghiệp. Nhiều chỉ tiêu kế hoạch đã đạt được, mà đặt biệt là từ năm 2022 đến hết 6 tháng đầu năm 2023, kết quả SXKD luôn vượt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận. Lũy kế trong nửa đầu nhiệm kỳ doanh thu và lợi nhuận đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Kết quả SXKD tăng trưởng dương qua từng năm; hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận (giảm lỗ); ổn định và duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Kết quả là một sự cố gắng lớn của tập thể Lãnh đạo và người lao động tại đơn vị, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, sự vào cuộc quyết liệt của Ban điều hành. Với kết quả này sẽ là tiền đề cho những năm sau để DQS vươn lên hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Đồng chí Lương Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV DQS báo cáo tại Hội nghị

Đảng ủy xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên và là thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng. Đảng uỷ đã triển khai đầy đủ đến các chi bộ trực thuộc các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra giám sát. Hàng năm, Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra đều tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát

Qua nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy luôn phổ biến, quán triệt và chỉ đạo thực hiện đầy đủ và đạt được kết quả nhất định các Nghị quyết Trung ương Bốn, Trung ương Năm, Trung ương Sáu và các quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đặc biệt là việc thực hiện đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chăn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 37-KH/ĐUK ngày 28/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW. Đến nay, tại Đảng bộ chưa có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Nguyễn Anh Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc DQS phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục có hệ thống bằng nhiều hình thức như sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt chuyên môn, lồng ghép trong sinh hoạt tập thể với những nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng làm theo.

Đồng chí Pham Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực, Thành viên HĐTV đánh giá cao Đảng ủy DQS về vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong doanh nghiệp nhà nước. Ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ DQS đã đạt được trong thời gian qua, Trong giai đoạn tới, đồng chí bày tỏ tin tưởng với kết quả thành công giai đoạn vừa qua, Đảng ủy DQS sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp, đưa Công ty phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Tin DQS