(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Giàn Khoan Tam Đảo 01

Description
Dimension
Name
Tam Dao 01
Type Of Vessel
JACK-UP
Owner
VIETSOVPETRO
Displacement
10327.13 tf
Hullweight
7031.69 tf
Leg and Spudcan weight
2362.03 tf
Drilling floor weight
411.55 tf
Cantiliver weight
474.07 tf
Raw water tower weight
47.79 tf
Length overall
65.380m
Breadth overall
68m
Design Draft 
4.50m
Hull depth at side
8.0m
Spud can max height
5.50m
Excluding trunk
4.72m
Spud can capacity
340.0 m3
Spud can max outer diameter
13.92m
Total leg length
100.10m
Class
VR

 

Hình ảnh