(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

DQS với một năm 2020 đầy khó khăn thách thức.

Ngày 25/12/2020, Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021.

Với tình hình chung của đất nước, của ngành Dầu khí trong tác động kép do đại dịch covid-19, nên năm 2020, lại là một năm đầy khó khăn cho DQS trong việc tìm kiếm các đơn hàng sửa chữa, đóng mới ở thị trường trong và ngoài ngành. Nhìn chung những khó khăn vướng mắc DQS gặp phải khi triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, Ngoài những nguyên nhân chủ quan và khách quan mà DQS đã gặp phải từ nhiều năm qua và cho đến nay vẫn chưa có giải pháp đồng bộ để xử lý. Thị trường chủ yếu của DQS trong thời gian trước đây là các đơn vị trong ngành tuy nhiên năm 2020, ngành dầu khí đang phải chịu tác động kép do đại dịch Covid-19 lan rộng và giá dầu thế giới giảm sâu dẫn tới lượng tiêu thụ các sản phẩm lọc hóa dầu, hiệu quả khai thác dầu khí giảm mạnh nên các đơn vị trong ngành là khách hàng chính của DQS  như VSP, PV Trans,… đều cân đối lại tài chính, cắt giảm hầu hết các đơn giá ký hợp đồng, giãn, hoãn tiến độ sửa chữa các sản phẩm tàu đi sửa chữa; giảm, giãn các dự án đóng mới. Doanh thu: giảm 294 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc DQS báo cáo hoạt động SXKD tại Hội nghị

Tuy vậy, DQS đã tìm kiếm và bổ sung được 20 sản phẩm từ các đơn vị ngoài ngành, trong đó có những đơn hàng có giá trị lớn như tàu Galilean7. Tổng số đơn hàng DQS thực hiện năm 2020 là 32 đơn hàng, gần gấp 2 lần năm 2019 (19 đơn hàng có giá trị trên 1 tỷ đồng). Trong đó, thực hiện cho các đơn vị ngoài ngành là 21 đơn hàng (chiếm tỷ lệ 66% tổng số đơn hàng), với giá trị thực hiện 148 tỷ đồng/383,79 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 39% giá trị đơn hàng). Bên cạnh đó, Công ty thành viên của DQS là NTS trong năm 2020 cũng gặp rất nhiều khó khăn về thị trường, dự kiến năm 2020 chỉ đạt 89% doanh thu so với kế hoạch năm Tập đoàn phê duyệt điều chỉnh.       

Về lợi nhuận mặc dù DQS vẫn tiếp tục được khoanh các chi phí không tham gia vào hoạt động SXKD theo Nghị quyết số 8019/NQ-DKVN ngày 14/11/2014 của Tập đoàn nhưng ước thực hiện năm 2020, DQS lỗ 27,52 tỷ đồng trong trường hợp tính lãi phạt YMC và VFC (giảm lỗ 41,85 tỷ đồng so với kế hoạch năm Tập đoàn phê duyệt điều chỉnh) và lãi 0,28 tỷ đồng trường hợp không tính lãi phạt YMC và VFC. Riêng Công ty Cổ phần đóng mới và sửa chữa tàu Dầu khí Nhơn Trạch ước thực hiện đạt 8,9 tỷ đồng, đạt 89% so với Kế hoạch năm Tập đoàn phê duyệt điều chỉnh. Trường hợp DQS không được khoanh các chi phí không tham gia vào hoạt động SXKD theo Nghị quyết số 8019/NQ-DKVN (hạch toán đầy đủ các khoản chi phí theo quy định) thì DQS lỗ 151,9 tỷ đồng.

Trong năm 2020, DQS đã triển khai thực hiện các sản phẩm trong và ngoài ngành, Tuy nhiên, các sản phẩm sửa chữa có thời gian thi công ngắn, giá trị thấp. Bên cạnh đó các hợp đồng đóng mới, sửa chữa tàu liên tục bị đình chỉ, hoãn hoặc hủy, dẫn đến tình trạng không bố trí đủ việc làm cho người lao động. Nhưng với sự cố gắn của Tập thể Lãnh đạo DQS nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, giữ chân người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, đồng thời thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn về việc tái cơ cấu, DQS tăng cường sắp xếp, điều chuyển nguồn nhân lực trong nội bộ và hạn chế tuyển dụng mới nhân sự, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động như đóng: BHXH, BHYT, BHTN, mua bảo hiểm tai nạn (24/24),… Tiền lương bình quân của người lao động năm 2020 ước đạt 9,36 triệu đồng/người/tháng.

Chủ tịch Công đoàn DQS Huỳnh Tấn Bình báo cáo TULĐTT tại Hội nghị

 Về công tác An toàn sức khoẻ môi trường, an ninh luôn được Công ty chú trọng và thực hiện đúng các yêu cầu, quy định về công tác ATVSLĐ, đảm bảo bảo vệ người lao động khỏi các yếu tố độc hại, nguy hiểm: Thực hiện thường xuyên công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, có chính sách hỗ trợ cho người lao động làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát các đơn vị trong toàn Công ty thực hiện áp dụng, vận hành hệ thống quản lý ATSKMT theo TCVN ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007 của Công ty đạt hiệu quả.

DQS luôn chú trọng thực hiện công tác PCCN, ứng cứu khẩn cấp, thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh công nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, PCCC & CNCH, phân loại rác thải và xử lý theo đúng quy định của nhà nước; Ban hành áp dụng các quy định về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ (PCCN), tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các quy định về bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát người lao động thực hiện.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19: do đặt thù công việc thường xuyên tiếp xúc với thuyefn viên, thủy thủ trên tàu, nên DQS phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý chặt chẽ số thuyền viên là người nước ngoài theo Tàu vào sửa chữa tại Dock DQS. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: treo băng rôn, dán bản tin,…. và thường xuyên cập nhật tin tức phổ biến đến CBCNV để có biện pháp phòng chống kịp thời. Bên cạnh đó, DQS cũng đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch như cấp phát khẩu trang, đo thân nhiệt cho Người lao động trước khi vào Công ty, bố trí các điểm rửa tay diệt khuẩn và tổ chức phun thuốc sát khuẩn tại các sản phẩm đóng mới, sửa chữa và khu vực làm việc.

Hội nghị đối thoại

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 theo Nghị quyết số 6081/NQ-DKVN ngày 14/12/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 của DQS: Tiếp tục thi công những sản phẩm đang thực hiện. Chủ động nắm bắt kế hoạch SXKD của các đơn vị VSP, PTSC, PVTrans, PVEP POC... để kịp thời tham gia sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện nổi. Về thị trường ngoài ngành, tiếp tục làm việc với các chủ tàu trong nước và ngước ngoài để tham gia đấu thầu các dự án khi đối tác có nhu cầu.

Về công tác thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp theo kế hoạch số 5799/KH-DKVN, ngày 27/11/2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, năm 2021 DQS sẽ đưa nội dung thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp vào thỏa ước lao động tập thể, vào nội quy, quy định của DQS, có sự cam kết giữa Tổng giám đốc và đại diện Công đoàn tại Hội nghị người lao động. Tổng hợp rà soát hoàn thiện các quy chế, quy định trong ứng xử, giải quyết công việc thành bộ quy chế quản trị làm căn cứ xây dựng văn hóa thực thi công việc, tính tuân thủ và hiệu quả. Xác định các quy định, giá trị văn hóa của DQS làm chuẩn mực để CBCNV, NLĐ thực hiện, căn cứ Cẩm nang văn hóa dầu khí để xây dựng bộ Cẩm nang Văn hóa Doanh nghiệp cho DQS. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng các công cụ truyền thông sẵn có tại DQS, tuyên truyền trực quan về những quy định, các giá trị văn hóa của DQS đến cho người là động biết và hiểu để nâng cao nhận thức, ý thức trong công việc thực hiện hàng ngày.

Cũng tại Hội nghị Lãnh đạo Công ty đã lắng nghe nhiều tâm tư nguyện vọng của người lao động, những đóng góp thiết thực về những định hướng sắp tới trong năm 2021 để làm sao DQS từng bước khẳng định mình và phát triển bền vững.

Tin DQS