(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Tin tức - Sự kiện

Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ - Kiểm soát chất lượng DQS sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”:

Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ - Kiểm soát chất lượng DQS sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”:

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), chiều ngày 29/9/2021, Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ - Kiểm soát chất lượng thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ Dung Quất (DQS đã tổ ...