(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Tàu cẩu Côn Sơn

Description
Dimension
Name
Con Son
Type of vessel
Pipeline Laying Crane Barge
Owner
VIETSOVPETRO
Length overall
110.3 m
Breath Moulded
30.54 m
Light Draft 3.74 m
Free Board 5.26 m
Register Class VIRES
Deadweight 6.952 DWT
Crane Engines KREPELLE-DJEIMONT 2 x 755 kW

 

Hình ảnh