(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Giàn khoan Murmanskaya

Description
Dimension
Name
Murmanskaya
Type Of Vessel
JACK-UP
Owner
ARKTIKMORNEFTEGAZRAZVEDKA. JOSC
Length of Hull 
88 m
Breadth of Hull                      
66 m
Depth of Hull                        
9.7 m
Height of upper guide            
146 m
Depth and diameter of cans
52 m
Lightship   
14.800 T
Lightship including legs cans full    
5 m

 

Hình ảnh