(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Khách hàng

Công ty điều hành dầu khí biển đông

Công ty điều hành dầu khí biển đông

 CÔNG TY ĐIỀU HÀNH DẦU KHÍ BIỂN ĐÔNG

 

 

 Lầu 3, Tòa nhà Petro Việt Nam, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 Điện thoại: (84-28) 3824 5566
 Fax: (84-28) 3520 2999
 Website: www.biendongpoc.vn

 Email: info@biendongpoc.vn
 8:00 - 17:00 (Thứ 2 - Thứ 6)