(+84) 255 3620055

dqs@dqsy.vn
Khu công nghiệp phía Đông khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN - BSR

 Địa chỉ: Số 208 - đại lộ Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

 (84-255)3825825

 www.bsr.com.vn             info@bsr.com.vn