TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY DUNG QUẤT

 
Tin tức &Sự kiện
 

DQS học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7, Khóa XII
10/09/2018 | 08:15

Sáng ngày 22/8/2018, tại Trụ sở Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trực tiếp quán triệt các Nghị quyết là đồng chí Lê Tiến Dũng, Báo cáo viên Trung ương tại Quảng Ngãi - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban lãnh đạo DQS, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và gần 200 đảng viên thuộc các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ DQS

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quang Hiền Chánh Văn phòng Đảng ủy DQS nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (Khóa XII) của Đảng là một trong những hoạt động chính trị quan trọng trong năm 2018 của Đảng bộ Công ty. Qua đó để nâng cao nhận thức, bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết. Đồng chí cũng đã yêu cầu tất cả cán bộ, Đảng viên Công ty học tập nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết, đồng thời đề nghị các Cấp ủy và các Tổ chức Đoàn thể Công ty căn cứ tinh thần của Nghị quyết để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, với từng cấp, từng đối tượng; các đảng viên cần tập trung để nhận nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, mấu chốt của Nghị quyết, áp dụng vào thực tiễn một cách linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả trong mỗi lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Công ty.

Chánh văn phòng Đảng ủy Trần Quang Hiền phát biểu tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Dũng đã phổ biến những nội dung, quan điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) gồmNghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao  động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW, 23/5/2018 về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội. Trong đó tập trung nhấn mạnh Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Phó ban tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Tiến Dũng phổ biến các nội dung cơ bản của Hội nghị TW 7, khóa XII

     Thông qua hội nghị, các cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt nắm chắc những nội dung, quan điểm cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và giải giáp chủ yếu được xác định trong các nghị quyết. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tại đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

     Sau khi tham gia lớp học tất cả 100% cán bộ, Đảng viên tham gia viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ và thách thức, đồng thời nhằm nêu rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết. Đặc biệt là đề xuất, kiến nghị về các biện pháp, giải pháp đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn đơn vị, qua đó là cơ sở để thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. 

Tin DQS

 

Sản phẩm

Làm việc tại DQS, bạn sẽ có một môi trường chuyên nghiệp với mức thu nhập tương xứng, ổn định và cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

DQS luôn thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng bằng sản phẩm chất lượng, an toàn, thời gian giao hàng, giá cả cạnh tranh và các dịch vụ tốt nhất.

Quý khách hàng nên xem nội dung các câu hỏi mục tư vấn trước khi gởi câu hỏi. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi lại quý khách hàng sau khi nhận được yêu cầu.

Hình ảnh các sản phẩm, thiết bị và các hoạt động của DQS.